Opleidingen

Met LogistiekLerenZonderGrenzen wilen we Belgische en Nederlandse logistieke studenten, docenten, professionals & werkzoekenden klaarstomen voor de nieuwe competenties, technologieën en trends van de toekomst. Daarom organiseren we vanaf midden oktober tal van webinars, virtual classrooms, college tours & student challenges. Deze zijn volledig gratis. Hieronder ontdek je de verschillende topics die aan bod komen.

Webinars

Tijdens deze korte, maar krachtige online webinars bespreekt een expert in 30 minuten een relevant topic uit de logistiek. Tijdens én na het webinar is er de mogelijkheid om vragen te stellen. Achteraf ontvang je bovendien de opname van het webinar.

Tijdens het eerste webinar krijg je inzicht in de basisconcepten en processen binnen logistiek en laten we de impact op transport, warehousing en productie zien. Ook tonen we het belang van logistiek in onze wereld aan. Het eerste webinar heeft vooral een introducerend karakter en kan door iedereen worden gevolgd, ook zonder logistieke achtergrond.

Inhoud

 • Hoe ziet een logistieke keten eruit en hoe is deze opgebouwd vanuit de leverancier naar de klant? Aan de hand van een bekend voorbeeld worden de verschillende aspecten besproken.
 • Hoe is logistiek ontstaan en welke deelgebieden kunnen we onderscheiden? We lichten de achtergrond van logistiek toe en laten zien hoe belangrijk logistiek voor de samenleving is.
 • Waarom zou logistiek je moeten interesseren? Een carrière in de logistiek is een verstandige keuze. Het biedt veel uitdaging en het perspectief is goed.

Tijdstip: 10 maart om 19u-19u30 –  online

Docenten

– Danny Jonker (Fontys Hogeschool)
– Brenda Wilmots (PXL Hogeschool)

Praktische info

Voor het volgen van deze webinar is geen specifieke voorkennis vereist. De webinar wordt georganiseerd in Microsoft Teams. Na aanmelding ontvang je een link waarmee je kunt deelnemen. Via de chat en andere tools zal om je interactie worden gevraagd.

Inschrijvingen afgesloten. Je kan de webinar wel nog online bekijken.

> Registreer je hier & ontvang de link.

Het tweede webinar in de reeks gaat in op een aantal actuele trends en ontwikkelingen in de logistieke sector. Wat kunnen digitalisering en automatisering brengen en hoe ziet een circulaire keten eruit? Zijn termen als blockchain of artificiële intelligentie nog toekomstmuziek of is er snel noodzaak om met deze begrippen bekend te raken? Ook kijken we naar de invloed van deze ontwikkelingen op de kennis en vaardigheden die we nodig hebben om ons vak uit te oefenen.

Inhoud

 • Wat speelt er in de wereld en hoe beïnvloedt dit de logistieke sector? Een veranderende wereld zorgt voor noodzaak aan nieuwe logistieke concepten en technologieën.
 • Welke macrotrends spelen nu al een rol? Onder andere circulaire logistiek en digitalisering zijn belangrijke ontwikkelingen in de hedendaagse logistiek, maar ook technische trends als artificiële intelligentie komen snel op.
 • Hoe gaan we hier mee om? Wat moet de medewerker van de toekomsten kennen en kunnen? Nieuwe ontwikkelingen vragen om nieuwe kennis en vaardigheden. De belangrijkste conclusies worden met jullie gedeeld.

Tijdstip: 10 maart om 19u45 – 20u15 online

Docenten

– Luc Geukens (PXL Hogeschool)

Praktische info

Voor het volgen van deze webinar is geen specifieke voorkennis vereist. De webinar wordt georganiseerd in Microsoft Teams. Na aanmelding ontvang je een link waarmee je kunt deelnemen. Via de chat en andere tools zal om je interactie worden gevraagd.

Inschrijvingen afgesloten. Je kan de webinar wel nog online bekijken.

> Registreer je hier & ontvang de link.

Over blockchain wordt veel gesproken en geroepen. Wat is een blockchain nu concreet en wat zijn de eerste stappen die een logistieke organisatie kan nemen om tot een blockchain te komen?

 

Iedereen kan een leider zijn. Of je nu een ouder, student, professional, ondernemer of manager bent. Het gaat niet om een duur klinkende functietitel. Maar wel om hoe je met jóuw visie en persoonlijkheid, samen met anderen iets voor elkaar krijgt. Dát is people management. Of, met een beter woord: leiderschap! In deze webinar krijg je de laatste inzichten. En 3 gouden tips om jouw leiderschap een boost te geven. Maar bovenal word je aangespoord om zélf na te denken over hoe JIJ het beste leiding kunt geven.

Inhoud

 • Wat kunnen we van de bestaande managementtheorieën leren?
 • Wat is het effect van belonen en straffen en wat werkt het best?
 • Wat is het verschil tussen extrinsieke en intrinsieke motivatie en wat werkt het best?
 • Wat zijn de succesfactoren van effectief leiderschap en hoe kunnen we de juiste omstandigheden creëren?

Tijdstip: 31 maart om 10u-10u30 –  online

Docenten

– Marco van Lier (Fontys Hogeschool)

Praktische info

Voor het volgen van deze webinar is geen specifieke voorkennis vereist. De webinar wordt georganiseerd in Microsoft Teams. Na aanmelding ontvang je een link waarmee je kunt deelnemen. Via de chat en andere tools zal om je interactie worden gevraagd.

Inschrijvingen afgesloten. Je kan de webinar wel nog online bekijken.

> Registreer je hier & ontvang de link.

“Stilstaan is achteruitgaan”, hoor je vaak. Cliché, maar waar! Verandermanagement is cruciaal in een tijd van snelle verandering. In dit webinar gaat het over veranderen in een veranderende wereld. Wat gebeurt er in ons hoofd als we geconfronteerd worden met iets totaal anders? Hoe zet je groepen mensen in beweging bij een veranderproces? Wat is het belang van een goede communicatie? En welke stappen zijn noodzakelijk in een veranderproces? Doel is dat je de verschillende aspecten van verandermanagement leert herkennen, zodat je veranderprocessen beter kan sturen en begeleiden.

 

Inhoud

 • Wat wordt er verstaan onder verandermanagement?
 • Hoe anticipeert ons menselijke brein op verandering?
 • Hoe vertaalt zich dit naar gedrag in veranderprocessen?
 • Hoe kan je effectief communiceren in tijden van verandering?
 • Wat zijn de 8 cruciale stappen in een veranderproces?

Tijdstip: 31 maart om 11u-11u30 –  online

Docenten

– Arjan de Bont (Fontys Hogeschool)

Praktische info

Voor het volgen van deze webinar is geen specifieke voorkennis vereist. De webinar wordt georganiseerd in Microsoft Teams. Na aanmelding ontvang je een link waarmee je kunt deelnemen. Via de chat en andere tools zal om je interactie worden gevraagd.

Inschrijvingen afgesloten. Je kan de webinar wel nog online bekijken.

> Registreer je hier & ontvang de link.

Virtual classrooms

Een virtual classroom bestaat uit een reeks van 6 tot 8 lessen over één bepaald logistiek topic. Je kan deze virtual classrooms live volgen of het opgenomen beeldmateriaal achteraf bekijken. Elke classroom wordt ondersteund met opdrachten, cases, feedback en duurt zo’n 90 minuten.

Wat zijn de gevolgen van e-commerce en hoe kunnen deelnemers reageren op de uitdagingen en kansen die dit met zich mee brengt? In deze reeks virtual classrooms nemen we omnichannel fulfilment onder de loep.

Tijdstip van deze online lessen is steeds van 15u tot 16u30

Data

Les 1: 25/02/2021

Les 2: 04/03/2021

Les 3: 11/03/2021

Les 4: 18/03/2021

Les 5: 25/03/2021

Les 6: 01/04/2021

Les 7: 08/04/2021

Praktische info

Voor het volgen van deze webinar is geen specifieke voorkennis vereist. De webinar wordt georganiseerd in Microsoft Teams. Na aanmelding ontvang je een link waarmee je kunt deelnemen. Via de chat en andere tools zal om je interactie worden gevraagd.

Inschrijven kan hier.

Bedrijven zijn op zoek naar werknemers met systeemkennis en die digitale tools kunnen toepassen om informatie uit data te krijgen en dit kunnen vertalen naar de werkvloer.

Artificial Intelligence (kunstmatige intelligentie) is een term die tegenwoordig vaak wordt genoemd en waarvan de toepassingen eindeloos lijken. Welke mogelijkheden zijn er in de logistieke sector en hoe start je met dit ongrijpbaar begrip?

College tours

In onze college tours laten we verschillende gastsprekers en logistieke experts aan het woord.

”Duurzame inzetbaarheid betekent dat werknemers in hun arbeidsleven doorlopend over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden alsmede over de voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren”  (van der Klink e.a., 2010, in opdracht van ZonMW)

Tijdens deze collegetour belichten we het spanningsveld tussen de voornaamste actoren, werkgever en werknemer, door de verschillende invalshoeken van duurzame inzetbaarheid theoretisch te benaderen en vervolgens in de praktijk te toetsen aan ervaringen van de deelnemers.

Inhoud

 • Wat is duurzame inzetbaarheid?
 • Wat zijn de uitdagingen om duurzame inzetbaarheid te realiseren?
 • Hoe ga je in de praktijk met duurzame inzetbaarheid aan de slag?

Tijdstip: 25 februari 2021 van 10u tot 11u30

Gastsprekers

– Daphne van Paassen (STL – Sectorinstituut Transport en Logistiek)
– Gijs van Erp (Randstad)

Praktische info

Voor het volgen van deze college tour is geen specifieke voorkennis vereist. De college tour wordt georganiseerd in Microsoft Teams. Na aanmelding ontvang je een link waarmee je kunt deelnemen. Via de chat en andere tools zal om je interactie worden gevraagd.

Inschrijvingen afgesloten.

“Employer branding is het creëren, communiceren en managen van een aantrekkelijk, onderscheidend en authentiek werkgeversimago, zowel bij huidige als potentiële medewerkers.” 

Maar hoe pak je dat nu aan?  Tijdens deze collegetour lichten we de factoren toe die hierin een rol spelen en bekijken we hoe je hier als bedrijf goed, of beter, kan op inspelen.  En we toetsen dit aan de praktijk middels ervaringen van de deelnemers.

Inhoud

 • Waarom is employer branding belangrijk?
 • De kloof tussen werkgevers en werknemers.
 • Aan de slag met employer branding.

Tijdstip: 4 maart 2021 van 10u tot 11u30

Gastsprekers

– Daphne van Paassen (STL – Sectorinstituut Transport en Logistiek)
– Gijs van Erp (Randstad)

Praktische info

Voor het volgen van deze college tour is geen specifieke voorkennis vereist. De college tour wordt georganiseerd in Microsoft Teams. Na aanmelding ontvang je een link waarmee je kunt deelnemen. Via de chat en andere tools zal om je interactie worden gevraagd.

Inschrijvingen afgesloten.

Bedrijven kopen opslagcapaciteit, databases, software en dergelijke niet langer als product, maar als dienst. In plaats van een flinke investering betalen ze een (vast) bedrag per maand. Maar hoe ga je om met beveiliging en privacy als al je gegevens in de cloud staan?

Artificial Intelligence (kunstmatige intelligentie) is een term die tegenwoordig vaak wordt genoemd en waarvan de toepassingen eindeloos lijken. Het lijkt ongrijpbaar, maar wat is nu een praktische toepassing van AI in de logistiek?

Veranderende klanteisen zorgen ervoor dat ketens steeds sneller moeten kunnen reageren en op een transparante manier informatie kunnen communiceren. Dat klinkt heel mooi, maar hoe dit je dit in praktijk en hoe vind je de balans tussen de belangen van een bedrijf en de belangen van de hele keten?

E-commerce is al jaren booming en bedrijven en consumenten kopen steeds meer online. Welke kansen zien we op deze markt en hoe zet je de eerste stappen om je traditionele business op te schakelen?

Student challenges

24u in bedrijf – on hold wegens corona

Duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, circulaire economie: belangrijke trends die de komende jaren grote impact gaan hebben op de logistiek. Wat is een casus die bij bedrijven speelt?

Duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, circulaire economie: belangrijke trends die de komende jaren grote impact gaan hebben op de logistiek. Wat is een casus die bij bedrijven speelt?

Tekorten op de arbeidsmarkt en nieuwe technologieën geven een impuls aan het automatiseren van administratieve processen. Welke casus willen bedrijven aanpakken?

Veranderende klanteisen zorgen ervoor dat ketens steeds sneller moeten kunnen reageren en op een transparante manier informatie kunnen communiceren. Dit betekent dat er ook afwegingen gemaakt moeten worden om bepaalde zaken zelf te doen, in te kopen of misschien zelfs te leasen. Welke casus speelt bij bedrijven?

Supply chains zijn steeds verder geïntegreerd, worden vaak lean ingericht en zijn globaal in hun opzet. Dit brengt risico’s met zich mee; denk hierbij aan Brexit, consumentenhypes of pandemieën. Hoe kan een organisatie zich hier op voorbereiden?

Schrijf je hier in!