Opleidingen

Met LogistiekLerenZonderGrenzen wilen we Belgische en Nederlandse logistieke studenten, docenten, professionals & werkzoekenden klaarstomen voor de nieuwe competenties, technologieën en trends van de toekomst. Daarom organiseren we vanaf midden oktober tal van webinars, virtual classrooms, college tours & student challenges. Deze zijn volledig gratis. Hieronder ontdek je de verschillende topics die aan bod komen.

Webinars

Tijdens deze korte, maar krachtige online webinars bespreekt een expert in 30 minuten een relevant topic uit de logistiek. Tijdens én na het webinar is er de mogelijkheid om vragen te stellen. Achteraf ontvang je bovendien de opname van het webinar.

Blockchain, waarschijnlijk heb je er al van gehoord via cryptomunten zoals Bitcoin. Maar blockchain is veel meer dan dat. Het biedt ook heel wat mogelijkheden om gegevens op een betrouwbare en transparante manier te delen en processen op te volgen. In dit webinar zoomen we in op de achterliggende technologie van blockchain, bespreken we de voor- en nadelen van blockchain en bekijken we hoe blockchain vandaag de dag al wordt gebruikt in logistieke processen.

Inhoud
• Wat is blockchain?
• Waarom kiezen voor een blockchain i.p.v. een klassieke database?
• Wat maakt blockchain zo veilig?
• Hoe vormt blockchain nu al de basis in logistieke processen?
• Wat zijn Smart Contracts? Wat hebben ze te maken met een blockchain?

Docenten
– Robin Schrijvers, onderzoeker bij Smart ICT aan de PXL
– Steven Palmaers, onderzoekshoofd bij Smart ICT aan de PXL

Praktische info
Voor het volgen van deze webinar is geen specifieke voorkennis vereist.

Inschrijvingen afgesloten. Je kan de webinar wel nog online bekijken.

Autonome, mobiele robots kom je overal tegen: in de lucht, op zee en op het land. En hun belang zal in de komende jaren alleen maar toenemen. Steeds meer bedrijven zetten mobiele robots in om hun magazijnen te automatiseren. Maar ook in de horeca, ziekenhuizen en hotels raken mobiele robots stilaan ingeburgerd. In dit webinar gaan we dieper in op het gebruik van mobiele robots in een productieomgeving. Welke types zijn er, hoe vinden ze hun weg en hoe begin je eraan als bedrijf? Dit zijn maar enkele van de vragen die in dit webinar aan bod zullen komen.

Inhoud
• AGV’s of AMR’s – what’s in a name?
• Welke types van mobiele robots zijn er op de markt?
• Hoe vinden mobiele robots hun weg?
• Hoe zit het met de veiligheid en de integratie in een bestaand bedrijfssysteem?
• Welke batterijsystemen zijn er voorhanden?
• Hoe begin je eraan als bedrijf? Enkele tips en adviezen…

Docent
– Filiep Vincent Projectingenieur bij Sirris

Praktische info
Voor het volgen van deze webinar is geen specifieke voorkennis vereist.

Inschrijvingen afgesloten. Je kan de webinar wel nog online bekijken.

Tijdens het eerste webinar krijg je inzicht in de basisconcepten en processen binnen logistiek en laten we de impact op transport, warehousing en productie zien. Ook tonen we het belang van logistiek in onze wereld aan. Het eerste webinar heeft vooral een introducerend karakter en kan door iedereen worden gevolgd, ook zonder logistieke achtergrond.

Inhoud

 • Hoe ziet een logistieke keten eruit en hoe is deze opgebouwd vanuit de leverancier naar de klant? Aan de hand van een bekend voorbeeld worden de verschillende aspecten besproken.
 • Hoe is logistiek ontstaan en welke deelgebieden kunnen we onderscheiden? We lichten de achtergrond van logistiek toe en laten zien hoe belangrijk logistiek voor de samenleving is.
 • Waarom zou logistiek je moeten interesseren? Een carrière in de logistiek is een verstandige keuze. Het biedt veel uitdaging en het perspectief is goed.

Docenten

– Danny Jonker (Fontys Hogeschool)
– Brenda Wilmots (PXL Hogeschool)

Praktische info

Voor het volgen van deze webinar is geen specifieke voorkennis vereist. De webinar wordt georganiseerd in Microsoft Teams. Na aanmelding ontvang je een link waarmee je kunt deelnemen. Via de chat en andere tools zal om je interactie worden gevraagd.

Inschrijvingen afgesloten. Je kan de webinar wel nog online bekijken.

Het tweede webinar in de reeks gaat in op een aantal actuele trends en ontwikkelingen in de logistieke sector. Wat kunnen digitalisering en automatisering brengen en hoe ziet een circulaire keten eruit? Zijn termen als blockchain of artificiële intelligentie nog toekomstmuziek of is er snel noodzaak om met deze begrippen bekend te raken? Ook kijken we naar de invloed van deze ontwikkelingen op de kennis en vaardigheden die we nodig hebben om ons vak uit te oefenen.

Inhoud

 • Wat speelt er in de wereld en hoe beïnvloedt dit de logistieke sector? Een veranderende wereld zorgt voor noodzaak aan nieuwe logistieke concepten en technologieën.
 • Welke macrotrends spelen nu al een rol? Onder andere circulaire logistiek en digitalisering zijn belangrijke ontwikkelingen in de hedendaagse logistiek, maar ook technische trends als artificiële intelligentie komen snel op.
 • Hoe gaan we hier mee om? Wat moet de medewerker van de toekomsten kennen en kunnen? Nieuwe ontwikkelingen vragen om nieuwe kennis en vaardigheden. De belangrijkste conclusies worden met jullie gedeeld.

Docenten

– Luc Geukens (PXL Hogeschool)

Praktische info

Voor het volgen van deze webinar is geen specifieke voorkennis vereist. De webinar wordt georganiseerd in Microsoft Teams. Na aanmelding ontvang je een link waarmee je kunt deelnemen. Via de chat en andere tools zal om je interactie worden gevraagd.

Inschrijvingen afgesloten. Je kan de webinar wel nog online bekijken.

Iedereen kan een leider zijn. Of je nu een ouder, student, professional, ondernemer of manager bent. Het gaat niet om een duur klinkende functietitel. Maar wel om hoe je met jóuw visie en persoonlijkheid, samen met anderen iets voor elkaar krijgt. Dát is people management. Of, met een beter woord: leiderschap! In deze webinar krijg je de laatste inzichten. En 3 gouden tips om jouw leiderschap een boost te geven. Maar bovenal word je aangespoord om zélf na te denken over hoe JIJ het beste leiding kunt geven.

Inhoud

 • Wat kunnen we van de bestaande managementtheorieën leren?
 • Wat is het effect van belonen en straffen en wat werkt het best?
 • Wat is het verschil tussen extrinsieke en intrinsieke motivatie en wat werkt het best?
 • Wat zijn de succesfactoren van effectief leiderschap en hoe kunnen we de juiste omstandigheden creëren?

Docenten

– Marco van Lier (Fontys Hogeschool)

Praktische info

Voor het volgen van deze webinar is geen specifieke voorkennis vereist. De webinar wordt georganiseerd in Microsoft Teams. Na aanmelding ontvang je een link waarmee je kunt deelnemen. Via de chat en andere tools zal om je interactie worden gevraagd.

Inschrijvingen afgesloten. Je kan de webinar wel nog online bekijken.

“Stilstaan is achteruitgaan”, hoor je vaak. Cliché, maar waar! Verandermanagement is cruciaal in een tijd van snelle verandering. In dit webinar gaat het over veranderen in een veranderende wereld. Wat gebeurt er in ons hoofd als we geconfronteerd worden met iets totaal anders? Hoe zet je groepen mensen in beweging bij een veranderproces? Wat is het belang van een goede communicatie? En welke stappen zijn noodzakelijk in een veranderproces? Doel is dat je de verschillende aspecten van verandermanagement leert herkennen, zodat je veranderprocessen beter kan sturen en begeleiden.

 

Inhoud

 • Wat wordt er verstaan onder verandermanagement?
 • Hoe anticipeert ons menselijke brein op verandering?
 • Hoe vertaalt zich dit naar gedrag in veranderprocessen?
 • Hoe kan je effectief communiceren in tijden van verandering?
 • Wat zijn de 8 cruciale stappen in een veranderproces?

Docenten

– Arjan de Bont (Fontys Hogeschool)

Praktische info

Voor het volgen van deze webinar is geen specifieke voorkennis vereist. De webinar wordt georganiseerd in Microsoft Teams. Na aanmelding ontvang je een link waarmee je kunt deelnemen. Via de chat en andere tools zal om je interactie worden gevraagd.

Inschrijvingen afgesloten. Je kan de webinar wel nog online bekijken.

Virtual classrooms

Een virtual classroom bestaat uit een reeks van 6 tot 8 lessen over één bepaald logistiek topic. Je kan deze virtual classrooms live volgen of het opgenomen beeldmateriaal achteraf bekijken. Elke classroom wordt ondersteund met opdrachten, cases, feedback en duurt zo’n 90 minuten.

Tijdens deze virtual classroom zullen we uit interne en externe databronnen relevante stuurinformatie verzamelen en die vervolgens aan de hand van Power BI in een overzichtelijk dashboard samenbrengen en presenteren.

Inhoud

-Les 1 – Van missie naar doelstellingen: Hoe vertalen we een bedrijfsmissie, visie en strategie in concrete doelstellingen?
-Les 2 – Balanced Scorecard en meetbare doelstellingen: Hoe bepalen we welke doelstellingen relevant én meetbaar zijn voor het sturen van een onderneming?
-Les 3 – Story telling with data: Hoe breng ik een boodschap over door data krachtig neer te zetten met enkele kernwoorden en een grafiek of tabel?
-Les 4 – Power BI: Data inladen, controleren en transformeren.
-Les 5 – Power BI: Relaties leggen & eenvoudige DAX.
-Les 6 – Power BI: Tijdintelligentie of hoe we evoluties in de tijd zichtbaar maken.
-Les 7 – Power BI: Visualiseren, complexe DAX & Targets

Docenten
-Luc Geukens (docent PXL)
-Brenda Wilmots (docent PXL)

Praktische info
De virtual classrooms is opgebouwd uit een reeks van 7 interactieve lessen, waarbij theorie wordt afgewisseld met oefeningen en het werken aan een casus. Je leert hierbij jouw eigen dashboard te maken in Power BI. Na een succesvolle presentatie van dit dashboard ontvang je een certificaat.

De live uitvoering is afgerond. Neem contact met ons om de mogelijkheden te bespreken.

Wat zijn de gevolgen van e-commerce en hoe kunnen deelnemers reageren op de uitdagingen en kansen die dit met zich mee brengt? In deze reeks virtual classrooms nemen we omnichannel fulfillment onder de loep.

Inhoud

Les 1 – E-commerce: De eerste les gaat over e-commerce en relevante begrippen. We bespreken het ontstaan van e-commerce, lichten verschillende ontwikkelingen toe en benoemen de verschillende relevante marktsegmenten.

Les 2 – Omnichannel: De tweede les gaat over omnichannel en de gevolgen hiervan. Begrippen als verkoop- en distributiekanalen worden gekoppeld aan de customer journey en klantenservice.

Les 3 – E-procurement: Onderdeel van les 3 is de impact van online inkopen en de relatie met de inkoopstrategie van een bedrijf. Relevante gebieden van e-procurement worden benoemd en we kijken naar de operationele impact van inkoop op het proces.

Les 4 – E-fulfilment (1): In deze les gaan we voor de eerste keer in op zaken die een rol spelen bij het operationeel vervullen van een online bestelling.

Les 5 – E-fulfilment (2): De vijfde les gaat verder op het onderwerp e-fulfilment en gaat onder andere in op de verwerking van orders, het afhandelen van het orders in het warehouse en het voorbereiden op verzending.

Les 6 – Last-mile: In les 6 kijken we naar de afhandeling van een order vanaf het moment dat deze het magazijn verlaat tot en met de bezorging aan de klant.

Les 7 – Retourmanagement: De laatste les gaat over het managen van retouren in een e-commerce proces. De kosten worden besproken, maar ook verschillende manieren om retouren te voorkomen worden toegelicht.

Tijdstip

Online op eigen tempo te volgen

Docenten

Ken Zschocke (Fontys Hogeschool)

Danny Jonker (Fontys Hogeschool)

Praktische info

Voor het volgen van deze virtual classroom is geen specifieke voorkennis vereist. Na aanmelding ontvang je een link naar het online lesmateriaal. Op twee momenten in de virtual classroom kan je deelnemen aan een toets. Na het succesvol afleggen van beide toetsen ontvang je een certificaat.

De live uitvoering is afgerond. Neem contact met ons om de mogelijkheden te bespreken.

Artificial Intelligence (kunstmatige intelligentie) is een term die tegenwoordig vaak wordt genoemd en waarvan de toepassingen eindeloos lijken. Welke mogelijkheden zijn er in de logistieke sector en hoe start je met dit ongrijpbaar begrip?

De live uitvoering is afgerond. Neem contact met ons om de mogelijkheden te bespreken.

College tours

In onze college tours laten we verschillende gastsprekers en logistieke experts aan het woord.

Artificial Intelligence (kunstmatige intelligentie) is een term die tegenwoordig vaak wordt genoemd en waarvan de toepassingen eindeloos lijken. Het lijkt ongrijpbaar, maar wat is de impact van AI in de logistiek? Tijdens deze college tour krijg je inzicht in de basisconcepten van Articifial Intelligence, enkele van de veel gebruikte modellen, de do’s en dont’s van A.I. en toepassingen van A.I. binnen en buiten de logistieke wereld.

Gastspreker:
Roy Lenders is CEO van Genzai, een bedrijf dat samenwerkt met en investeert in start-ups om A.I. in hun producten en diensten te stoppen

Praktische info:
Voor het volgen van deze college tour is geen specifieke voorkennis vereist. De college tour wordt georganiseerd in Microsoft Teams. Na aanmelding ontvang je een link waarmee je kunt deelnemen. Via de chat en andere tools zal om je interactie worden gevraagd.

Benieuwd naar wat besproken is tijdens deze college tour? Neem contact met ons op voor meer informatie.

Is dit ook jouw standaard antwoord als iemand vraagt of je een webshop hebt?  Ongetwijfeld heb je daar goede redenen voor. Of tenminste, dat denk je toch. Want af en toe vraag je je toch wel eens af: “Is E-commerce misschien toch wel iets voor mij?”

Herkenbaar? In dat geval mag je deze collegetour zeker niet missen. We gaan je niet proberen te overtuigen om een webshop te starten, maar wel trachten om de twijfels zoveel mogelijk weg te nemen, zodat je een gefundeerde keuze kan maken. En dat doen we aan de hand van een praktijkvoorbeeld. Geen hoogdravende theorieën of overtuigende cijfers en grafieken, maar hands-on informatie over alles wat er op je afkomt als je start met een webshop. De leuke dingen en de minder leuke. De mogelijkheden en de risico’s. De kansen en de valkuilen. Verteld door iemand die twee producten op de markt zet: eentje bewust mét en eentje bewust zonder webshop.

Inhoud

 • Past een webshop in mijn business model?
 • Op welk IT-platform bouw ik mijn webshop?
 • Hoe richt ik mijn webshop in (lay-out, foto’s, betaalmethodes,…)?
 • Wat met de logistiek achter mijn webshop?
 • Hoe ondersteun ik mijn webshop met (sociale) media?

Gastspreker

Luc Geukens – Zaakvoerder van G-Case (www.g-case.net)

Sahara Mosterd – Zaakvoerder van Antrema BVBA

Praktische info

Voor het volgen van deze college tour is geen specifieke voorkennis vereist. De college tour wordt georganiseerd in Microsoft Teams. Na aanmelding ontvang je een link waarmee je kunt deelnemen. Via de chat en andere tools zal om je interactie worden gevraagd.

Benieuwd naar wat besproken is tijdens deze college tour? Neem contact met ons op voor meer informatie.

”Duurzame inzetbaarheid betekent dat werknemers in hun arbeidsleven doorlopend over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden alsmede over de voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren”  (van der Klink e.a., 2010, in opdracht van ZonMW)

Tijdens deze collegetour belichten we het spanningsveld tussen de voornaamste actoren, werkgever en werknemer, door de verschillende invalshoeken van duurzame inzetbaarheid theoretisch te benaderen en vervolgens in de praktijk te toetsen aan ervaringen van de deelnemers.

Inhoud

 • Wat is duurzame inzetbaarheid?
 • Wat zijn de uitdagingen om duurzame inzetbaarheid te realiseren?
 • Hoe ga je in de praktijk met duurzame inzetbaarheid aan de slag?

Gastsprekers

– Daphne van Paassen (STL – Sectorinstituut Transport en Logistiek)
– Gijs van Erp (Randstad)

Praktische info

Voor het volgen van deze college tour is geen specifieke voorkennis vereist. De college tour wordt georganiseerd in Microsoft Teams. Na aanmelding ontvang je een link waarmee je kunt deelnemen. Via de chat en andere tools zal om je interactie worden gevraagd.

Benieuwd naar wat besproken is tijdens deze college tour? Neem contact met ons op voor meer informatie.

“Employer branding is het creëren, communiceren en managen van een aantrekkelijk, onderscheidend en authentiek werkgeversimago, zowel bij huidige als potentiële medewerkers.” 

Maar hoe pak je dat nu aan?  Tijdens deze collegetour lichten we de factoren toe die hierin een rol spelen en bekijken we hoe je hier als bedrijf goed, of beter, kan op inspelen.  En we toetsen dit aan de praktijk middels ervaringen van de deelnemers.

Inhoud

 • Waarom is employer branding belangrijk?
 • De kloof tussen werkgevers en werknemers.
 • Aan de slag met employer branding.

Gastsprekers

– Daphne van Paassen (STL – Sectorinstituut Transport en Logistiek)
– Gijs van Erp (Randstad)

Praktische info

Voor het volgen van deze college tour is geen specifieke voorkennis vereist. De college tour wordt georganiseerd in Microsoft Teams. Na aanmelding ontvang je een link waarmee je kunt deelnemen. Via de chat en andere tools zal om je interactie worden gevraagd.

Benieuwd naar wat besproken is tijdens deze college tour? Neem contact met ons op voor meer informatie.

‘Softwarelek behoedt Janssen Logistics van betalen losgeld hackers’[1] en ‘Bakker Logistiek werd gehackt via mailprogramma Microsoft’[2]. Het zijn twee recente koppen van nieuwsartikelen waarin de kwetsbaarheid van logistieke IT-systemen wordt aangetoond. De oorzaak is divers (bijvoorbeeld: verouderde software, geen tijdige updates of een fout van gebruikers). Daarnaast ontstaan steeds meer ketens waarin informatie verwerkt wordt.

De trend van cloud computing en uitbesteding blijft doorgaan. Net zoals het werken op eenzelfde platform om gegevens te delen in de logistieke keten en het verder integreren van klant- en leveranciersinformatie.

Cloud computing en ketenintegratie?

Maar wat houdt cloud computing eigenlijk in? Wanneer kies je nu voor zo’n oplossing? Welke verantwoordelijkheden draag je als organisatie? Hoe ga je om met ketens van informatieverwerking?

In deze college tour komen de bovenstaande vragen aan bod. We bespreken:

 • De definitie van cloud computing en de verschillende vormen die er zijn;
 • De voor- en nadelen van de cloud;
 • De verantwoordelijkheden die je draagt als organisatie bij het gebruik van cloudoplossing;
 • Welke mechanismes heb je als organisatie nodig?

We stimuleren je om tijdens de college tour met ons en de mededeelnemers de discussie aan te gaan om samen tot een breder begrip te komen en inzicht te krijgen in de problemen waar we tegenaan lopen.

In het najaar willen we rondom dit thema een verdiepende vervolgsessie organiseren.

Voor wie is deze college tour?

Deze college tour is voor iedereen die veiligheid een belangrijke prioriteit van zijn of haar bedrijf vindt. Voor mensen die zich afvragen hoe wat cloud computing is en hoe het een rol kan spelen in de kosten en de continuïteit van een logistieke onderneming. We richten ons niet te veel op de technische aspecten van het verhaal, maar kijken vooral naar de strategische en procesmatige kant van het verhaal.

Voorafgaand aan de college tour krijg je een aantal vragen toegestuurd om je alvast voor te bereiden. We motiveren je om hierover met ons in gesprek te gaan.

Organisatie

De college tour wordt georganiseerd binnen het project LogistiekLerenZonderGrenzen. Vanuit de hogescholen Fontys en PXL zullen onderzoekers deelnemen om een bijdrage te leveren.

Vanuit het netwerk van ELC Limburg sluiten experts van Koenen en Co aan om ervaringen en kennis te delen en ons mee te nemen in de eerste stappen naar cloud computing.

Benieuwd naar wat besproken is tijdens deze college tour? Neem contact met ons op voor meer informatie.

Student challenges

Krijgt je bedrijf te maken met een concrete uitdaging waarop je niet meteen een antwoord weet? Laat logistieke bachelorstudenten van de hogescholen Fontys en PXL dan tijdens 3 sessies van 4u werken aan een oplossing! Mogelijke thema’s: employer branding, duurzaamheid, digitalisering en automatisering, procesverbetering …. Start is voorzien in het voorjaar van 2022. Heb je een reële case? En wil je samenwerken? Laat het ons weten.

Schrijf je hier in!