LogistiekLeren ZonderGrenzen

LogistiekLerenZonderGrenzen

Maak je klaar voor de toekomst

Personeel werven en behouden wordt steeds moeilijker. Bovendien zijn de competenties van vandaag helemaal anders dan morgen.
Onderzoek toont aan dat de vraag naar hogeropgeleiden in de logistiek stijgt. Van data-analisten, IT’ers, logistieke planners tot logistieke managers…
LogistiekLerenZonderGrenzen biedt hierop een antwoord.

Het doel?

Een innovatief opleidingsprogramma ontwikkelen en uitvoeren om logistieke studenten en professionals klaar te stomen voor de nieuwe competenties, technologieën en trends van de toekomst. Zo geven we de hele logistieke sector in de regio een stevige duw in de rug.

Hoe gaan we dit doen?

LogistiekLerenZonderGrenzen | Virtual Classrooms & Webinars

Webinars & virtual classrooms

Op basis van de behoeftes van het bedrijfsleven worden (interactieve) virtual classrooms of webinars ontwikkeld. Zowel reguliere studenten, werkenden, zij-instromers en docenten uit het middelbaar onderwijs uit Vlaanderen en Nederland kunnen hierop aansluiten in een virtueel klaslokaal. Voor alle vier de doelgroepen worden gezamenlijke digitale lessen ontwikkeld.

LogistiekLerenZonderGrenzen | Student Challenges & College Tours

College tours & student challenges

Aan het einde van een webinar kan er rond een bepaald thema bij een bedrijf een ‘student challenge’ worden gehouden, of een ‘college tour’ bij een hogeschool. Het doel hiervan is om reguliere studenten, werkenden en zij-instromers ook fysiek met elkaar in contact te brengen en kennis te laten uitwisselen. Via de college tours zullen de MKB’s/KMO’s bovendien onderling en grensoverschrijdend met elkaar in contact komen en kennis en expertise uitwisselen.

LogistiekLerenZonderGrenzen | Bedrijfsstages

Bedrijfsstages

Voortvloeiend uit de intensieve contacten tussen studenten en het werkveld zullen er stages worden georganiseerd bij MKB’s/KMO’s over de grens.

Onze partners

Dit project is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu

De Hogescholen PXL (Hasselt) en Fontys (Venlo) staan aan het roer van dit internationale project en werken nauw samen met ELC Limburg, KennisDC Logistiek, Voka – KvK Limburg, POM Limburg en bedrijven uit de logistieke sector. Zowel de Belgische als Nederlandse provincie Limburg cofinancieren dit project. Samen willen we bijdragen aan betere medewerkers van de toekomst.

Contact

Keep updated

Wil je op de hoogte gehouden worden van alle nieuwe ontwikkelingen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Bedrijven waarmee we samenwerken